Tata Motors’ Electric Vehicle Technology | Ziptron

9 2020-07-30 0 Electronics 1 0

https://ev.tatamotors.com/technology/

Ziptron is State-of-the-art Electric Vehicle Technology by Tata Motors to propel future of eMobility in India, which will power a range of Tata Electric Cars.

Related Links

Tata Motors’ Electric Vehicle Technology...

10 electricvehicleindia 2020-07-30 0 Electronics 1 0

Ziptron is State-of-the-art Electric Vehicle Technology by Tata Motors to propel future of eMobility in India, which will power a range of Tata Electric Cars.


Bếp từ Munchen M216max nhập khẩu cao cấp

19 noithatgiadinh 2020-07-15 0 Electronics 1 0

Bếp từ Munchen M216 Max thuộc bếp điện từ cao cấp, sử dụng linh kiện điện tử Đức nhập khẩu nguyên từ Italy.